Połączymy wiele dokumentów PDF w jeden plik PDF

W tej prostej i funkcjonalnej usłudze możesz utworzyć kombinację kilku dokumentów PDF w jeden plik PDF, stosując prosty algorytm:

Wybrane dokumenty należy skopiować do serwisu, klikając przycisk „Prześlij

Otworzy się okno, w którym należy wybrać folder i pliki i kliknąć „Pobierz”. Usługa „https://combinepdf.net/pl” obsługuje pobieranie wielu plików w tym samym czasie

Jeśli chcesz załadować pliki z innych folderów, powtórz powyższą procedurę. Należy pamiętać, że dokumenty należy przesyłać w takiej kolejności, w jakiej powinny pojawić się w pliku PDF.

Jeśli nie chcesz łączyć jakiegoś przesłanego pliku w jeden dokument, kliknij krzyżyk w lewym górnym rogu tego pliku.

Aby rozpocząć proces tworzenia pojedynczego dokumentu PDF, kliknij przycisk „Połącz PDF” w lewym górnym rogu.

Pobierz wynikowy plik na swój komputer.